Voda pre vykurovacie systémy.

Efektívne vykurovanie

Voda pre vykurovacie systémy.

Firma bola založená v roku 2001 s tromi spoločníkmi.  V roku 2012 sa pretransformovala do súčasnej formy DIVASI s.r.o.. Firma sa zameriava a pôsobí v oblastiach vykurovania, rozvodov zdravotechniky, plynových kotolní, tepelných čerpadiel, solárnych zariadení, čerpadlovej techniky, servisu plynových kotlov, cementových poterov, preplach a čistenie vykurovacích systémov a zabezpečuje servis a údržbu technických zariadení. Sídlo firmy sa nachádza v Galante. Kancelárske a skladové priestory sa nachádzajú v Galante.

Našou prioritou je spokojnosť zákazníkov a kvalita vykonanej práce. Zamestnanci ako aj majiteľ firmy je pravidelne preškolený na systémy ktoré ponúkame. Firma je poistená na škody spôsobené z nedbanlivosti alebo vadou materiálu.

Po inštalovaní veľkého množstva vykurovacích systémov a ich pravidelnej kontrole sme sa rozhodli pre výrobu vlastnej vody pre vykurovanie podľa normy STN 07 7401/12828.  Táto voda predlžuje životnosť vykurovacích systémov, výmenníkov tepla, obehových čerpadiel a všetkých komponentov súvisiacich s nimi.

Dlhoročné skúsenosti Rýchly servis Flexibilita Technické poradenstvo Odborná montáž

Výroba vody pre vykurovacie systémy podľa STN 07 7401, STN EN 12828+A1

Voda na vykurovanie je podstatná a dôležitá súčasť Vašej tepelnej sústavy. Voda pre vykurovacie systémy je často zanedbateľná položka z ceny celej investície na teplo.

Z prevádzkových skúseností je známe, že na hospodárnosť a spoľahlivosť teplovodných vykurovacích sústav má významný vplyv kvalita obehovej vody. V novších sústavách to platí dvojnásobne. Priemery potrubí 200 sú oveľa menšie ako boli v starších systémoch. Riziko pre vznik a sedimentáciu kalov nánosov inkrustov je pomerne vysoké. Obdobne je to s vykurovacími telesami a výmenníkmi kotlov. V dnešnej dobe sú menších rozmerov a problémy im spôsobuje aj menšie množstvo kalov a inkrustov. Rovnako chúlostivé sú aj tenké potrubia podlahového vykurovania, termostatické ventily, zmiešavacie ventily a ďalšie prvky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou moderných vykurovacích sústav.

Po inštalovaní veľkého množstva vykurovacích systémov a ich pravidelnej kontrole sme sa rozhodli pre výrobu technickej vody pre vykurovacie systémy podľa noriem STN 07 7401 a STN EN 12828+A1. Táto voda predlžuje životnosť vykurovacích systémov, výmenníkov tepla, obehových čerpadiel a všetkých komponentov súvisiacich s nimi.

 

 

 

Vybrali ste si správne

naše produkty Vás ochránia a optimalizujú Váš systém

Voda pre vykurovacie systémy VODAB Z

Zloženie

Podľa platných noriem STN EN 12828+A1, STN 07 7401

Aplikácia

Podľa vykurovacieho systému

Trvanlivosť

Podľa typu zloženia vykurovacieho systému, v závislosti od materiálu ktorého je daný vykurovací systém inštalovaný. Potrebné vykonať bezplatnú obhliadku servisným technikom.

VODABZ predlžuje životnosť vykurovacieho systému jeho trvanlivosť a funkčnosť. Redukuje tvorbu kalov a usadenín vo vykurovacom systéme.

MOC – 0,80 Eur bez DPH / liter – VODA Z

0,99 Eur bez DPH / Liter nízka vodivosť do 20 ms – VODAB Z20

 

Solárna zmes VODAB S

Zloženie

Podľa platných noriem STN EN 12828+A1, STN 07 7401

Aplikácia

Podľa solárneho systému –32 ºC do 160 ºC

MOC – 5,20 Eur bez DPH / liter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemrznúca zmes  VODAB N

Zloženie

Podľa platných noriem STN EN 12828+A1, STN 07 7401

Aplikácia

Podľa vykurovacieho systému od –32 ºC

Popis

Nemrznúca, netoxická kvapalina určená pre vykurovacie zariadenia, na báze propylenglykólu – bez inhibítoru. Koncentrát nemrznúcej netoxickej kvapaliny (propylenglykol) poskytuje ochranu proti zamrznutiu vo všetkých typoch vykurovacích systémov, vrátane tých s hliníkovými vykurovacími telesami a podlahového vykurovania, vďaka použitým inhibítorom prípravok tiež znižuje riziko korózie a tvorbu vápenatých usadenín, použitím sa zvyšuje účinnosť systému a optimalizuje sa spotreba energie.

MOC – 2,67 Eur bez DPH / liter

 

Kontaktujte nás